Om Linn Bad:

Administrasjon:

Ragnhild Å. Larsen
Adm. dir.
Telefon: 57 69 80 00
Linn Grønningen
Markedssjef
Telefon: 57 69 80 00
Bente Turvoll
Kundeservice
Telefon: 57 69 80 00
Anne Gunn Gjerløw
Kundeservice
Telefon: 57 69 80 00
Randi Skeie
Økonomisjef
Telefon: 57 69 80 00

Regionsansvarlige:

Jon Hagen
Hedmark - Oslo - Akershus - Østfold
Telefon: 97 66 31 22
Ole Nordbrenden
Oppland - Hedmark - Akershus - Oslo - Østfold
Telefon: 94 88 04 12
Tor Inge Hauff
Rogaland - Vest Agder - Aust Agder
Telefon: 91 51 32 90
Kjetil Mathiesen
Akershus Vest - Buskerud - Telemark - Vestfold
Telefon: 97 64 44 05
André Støldal Isaksen
Sogn og Fjordane – Hordaland – Møre og Romsdal
Telefon: 48 33 22 33