Linn Bad held sommerstengt i produksjonen i veke 29 og 30. I desse to vekene vil det ikkje bli sendt ut varer.